Κρεβάτι-Κλίνη Νοσοκομειακή Χειροκίνητη Πολύσπαστη 0223000 mobiak