Κρεβάτι-Νοσοκομειακή Κλίνη Πολύσπαστη (Καφέ) – 0810070 mobiak