Λάστιχα Εξάσκησης – Ασημί – 5.5m – 1 ρολό – 2x Σκληρό – 0811406 – mobiak