Λάστιχα Εξάσκησης – Κόκκινο – 5.5m – Μαλακό – 1 ρολό – 0811402 – mobiak