Λάστιχα Εξάσκησης – Μαύρο – 5.5m – 1 ρολό – Σκληρό – 0811405 – mobiak