Λάστιχα Εξάσκησης – Ώχρα – 5.5m – 1 ρολό – 2x Μαλακό – 0811400 – mobiak