Λάστιχα Εξάσκησης – Πράσινο – 5.5m – 1 ρολό – Μέτριο – 0811403 – mobiak