Λάστιχο Γυμναστικής MSD–Band- ΩΧΡΑ (22.5m) AC3126 ALFACARE