Λάστιχο Γυμναστικής MSD–Band SUPERLOOP AC4113 (μπλε – σκληρο) – Alfacare