Λειτουργικός Kηδεμόνας Aγκώνος – AC1085 – Alfacare ΑΡΙΣΤΕΡΟ