Μαγνητική Eπωμίδα από Neoprene – Int-049 – Ortholand