Μάσκα Ρινική – Weinmann – Joyce SILK GEL (medium) – 0807904 mobiak