Μαξιλάρι Απαγωγικής Ακινητοποίησης Ισχίων ‘Hip Pillow” – Hip Pillow Universal – Ortholand