Μεταλλικό ναρθηκάκι δακτύλου “fold over” FT/18-20 Ortholand