Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας – 94240 – Οrtholand