Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας – 94230 – Ortholand