Μπάρα ασκήσεων MSD–BAND bar AC-3141 πράσινο – σκληρό