Μπότα Ακινητοποίησης Αστραγάλων (πετάλι) 0807425 mobiak