Νάρθηκας Ποδοκνημικής Λειτουργικός – AC1031AIR – Alfacare