Νάρθηκας Ποδοκνημικής Super Walker Low 28cm – AC1032 – Alfacare