Νάρθηκας Ποδοκνημικής από καμβά με Πλάγιες Ελαστικές Μπανέλλες ” Lace Up’ – Lace up – Ortholand