Νάρθηκας Ραχεο – Οσφυϊκός Economy – AC1075 – Alfacare