Νάρθηκας Ραχεο – Οσφυϊκός Τύπου ”Taylor” – AC1070 – Alfacare