Νάρθηκας Ακινητοποίησης Γόνατος Μήκους 36εκ. -OIK/8005 – Ortholand