Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου-Βραχίονα – 15-60 Μοίρες – 03-2-031 – Vita