Νάρθηκας Άκρας Χειρός Με Σύστημα Κενού Αέρος ”Vacohand” – Vacohand Δεξιός- Ortholand