ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “DE QUERVAIN” 03-2-016 VITA ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ