Νάρθηκας Aπαγωγής Aντίχειρα – 03-2-068 – Vita ΑΡΙΣΤΕΡΟ