Νάρθηκας Έκτασης Kορμού Τριών Σημείων με Ηβική Στήριξη – P/36 – Orthland