Νάρθηκας Έκτασης Μεσοφαλάγγειας Άρθρωσης Δακτύλου με Κεντρικό Εργονομικό Ελατήριο – PIP 6/A – Ortholand