Νάρθηκας Έσω Υποδήματος Φαρδύς – 06-2-027- Vita LEFT