Νάρθηκας “Hallux Valgus” – (ζεύγος)- 07-2-007(F020) – Vita