Νάρθηκας Ισχίου Ρυθμιζόμενος ”Poho” Αριστερός – 8200 – 6 – Ortholand