Νάρθηκας Καρπού-Αντίχειρα Μήκους 20 εκ. “FORMFIT SPICA 20 UNIVERSAL” – Ortholand ΔΕΞΙ