Νάρθηκας Καρπού Ελαστικός Μήκους 18 εκ. Δεξιός -“Polfix” – 8707 – Ortholand