Νάρθηκας Mεγάλου Δακτύλου για Βλαισο – ”Hallux-Valgus” – PR/435 – Ortholand