Νάρθηκας Οστεοαρθρίτιδος Γόνατος – 06-2-087 – Vita ΔΕΞΙ