Νάρθηκας Πηχεοκαρπικός με Αντίχειρα από Τhermo – Foam MOBIAK ΔΕΞΙ