Νάρθηκας Ποδοκνημικής Διπλής Βαλβίδας με Αέρα και Gel – ” Air Gel Ankle” – Air Gel – Ortholand