Νάρθηκας “Stabilizer” για κολάρο Philadelphia τύπου 961 (0802807) MOBIAK