Νοσοκομειακή Κλίνη Ηλεκτρική – AC505W – ”Deluxe” – Alfacare