Νοσοκομειακό Kρεβάτι Hλεκτροκίνητο Πολύσπαστο – 0806054 mobiak