Παιδιατρικός Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού – Αντίχειρα ”Ped Spica” – Ped Spica Δεξιός- Ortholand