Παιδικό Αναπηρικό Αμαξιίδιο Αλουμινίου Τετραπληγίας – 0808505 mobiak