Παπουτσάκι του Νάρθηκα ”Sarmiento” – 752 – Ortholand