ΠΑΤΕΡΙΤΣA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ P/100 Ortholand