Πατερίτσες-Βακτηρίες Αγκώνος Αλουμινίου με Μπουτόν AC240-246 – ALFACARE