Πατερίτσες-Βακτηρίες Μασχάλης (Ζεύγος) – ALFACARE – AC201