Πατερίτσες βαρέως τύπου (ζεύγος) Large 0809768 mobiak