Πατερίτσες βαρέως τύπου (ζεύγος) Medium 0809767 mobiak